مأموریت مرکز

ماموریت‌های مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران بدین شرح است:

توسعه سیستم شماره‌گذاری و استفاده از فن‌آوری بارکد, تجارت الکترونیکی در بخش‌های مختلف بازار, با لحاظ استانداردهای بین‌المللی و توجه به نیازهای صنایع مختلف از اهم اهداف و ماموریت‌های مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در بخش GS1 می‌باشد. برای رسیدن به اهداف فوق, اقدامات زیر در دستور کار مرکز قرار گرفته است:

  • تدوام و گسترش همکاری با مشترکین نظام شماره‌گذاری
  • تهیه و تنظیم بروشورهای اطلاعاتی
  • شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی
  • برگزاری سمینارهای عمومی و تخصصی
  • همکاری در جهت توسعه کاربری بارکد در سیستم‌های مختلف و بخش‌های صنعت