ردیـابــی امــوال و دارایی‌های ثابت و برگشتی، با استفاده از راهکارهای GS1

شنبه، 10 شهریور 1397 14:17

قابلیت ردیابی اموال و دارایی‌های ثابت و برگشتی، با استفاده از راهکارهای GS1


مدیریت دارایی‌های ثابت مثل میزها، صندلی‌ها، کامپیوترها و ... و دارایی‌های برگشتی مثل سبدها، پالت‌ها و..‌. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه سازمان‌ها و شرکت‌هاست

فرایند مدیریت، ردیابی و گردش اموال و دارایی‌های به صورت استاندارد امکان پذیر است. کافیست از راهکارهای عملی GS1 کمک بگیرید