• تماس 02188924605-14
  • نشانی خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی، پلاک 4
  • ورود به پرتال

شرکت‌های SP (تأمین‌کنندگان نرم‌افزاری)

شرکت آسا نرم‌افزار

شرکت آسا نرم‌افزار

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت افزار پرداز توسعه

شرکت افزار پرداز توسعه

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت پارس‌افزار

شرکت پارس‌افزار

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت تدبیر داده آویژه

شرکت تدبیر داده آویژه

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت رامیان پویا افزار (شرکت مرتبط با اتکا)

شرکت رامیان پویا افزار (شرکت مرتبط با اتکا)

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت راهکارهای نرم‌افزاری آسمان

شرکت راهکارهای نرم‌افزاری آسمان

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت گروه داده‌ورز جویا

شرکت گروه داده‌ورز جویا

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت نرم افزاری الکترونیک شناسا

شرکت نرم افزاری الکترونیک شناسا

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت نرم افزاری پارمیس

شرکت نرم افزاری پارمیس

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت نرم افزاری سبزافزار آریا

شرکت نرم افزاری سبزافزار آریا

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت نرم افزاری/سخت افزاری آراد تجهیز نیکان

شرکت نرم افزاری/سخت افزاری آراد تجهیز نیکان

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت نرم‌افزاری ارقام نگار اندیشه

شرکت نرم‌افزاری ارقام نگار اندیشه

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت نرم‌افزاری پادرا پارس دوران

شرکت نرم‌افزاری پادرا پارس دوران

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت نرم‌افزاری پارس داده‌ساز (پادس)

شرکت نرم‌افزاری پارس داده‌ساز (پادس)

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه


شرکت نرم‌افزاری نماتک ایرانیان

شرکت نرم‌افزاری نماتک ایرانیان

 اعتبارسنجی      تفاهم‌نامه